Čtenářská lekce: Tetovaná teta

Sbírka nonsensových básní a ilustrací od svého základu podporuje kreativní zapojení čtenáře a radost z tvorby. Obsah knihy tak přináší zvukomalebné básně, které prostřednictvím lekce děti seznámují s principy absurdní poezie, zvukomalby a neologismů. Ilustrace Jaromíra Plachého jsou významnou asociační podporou. Díky tomuto spojení se dětem lépe pracuje na rozšiřování slovní zásoby a to beze strachu a předsudků. Kniha a k ní nabízené aktivity jsou určeny i pro děti, které se čtenáři pomaloučku stávají, a podporuje je v jejich dalších krocích. Lekce je vhodná pro 1. až 6. třídu.


A-tetovanaPro koho je lekce určena: 1. - 6. třída ZŠ
Cíle lekce: Seznámit děti s absurdní poezií, s podstatou rýmování a umožnit jim zažít radost z tvorby rýmů a básně.
Pomůcky: flipchart, případně pracovní listy s okopírovanými řádky
Délka lekce: 1 vyučovací hodina
Klíčová slova: absurdní poezie, práce se slovy a asociacemi
Cena lekce: 1500 Kč
Školitel: Redaktoři nakladatelství Meander, případně i autor knihy (po předchozí domluvě)


Ukázka z lekce: 

Učitel děti požádá o 2 až 3 slova (vybírá nepříliš složitá, aby se na ně dalo rýmovat) a k nim pak postupně společně vymýšlí rýmy, které učitel čitelně zapisuje na flipchart/tabuli. Potom dětem ukáže v knize báseň Staří přátelé s. 100 a přečte část až po První: Není ti tu zima?. Proč ten druhý dědeček odpověděl nesmyslně? Společně dochází k tomu, že je nahluchlý.

Učitel dětem vysvětlí, že si zkusí pokračovat v rozhovoru dvou nahluchlých dědečků. Na flipchart napíše (nebo vyvěsí už nadepsaný velký papír, případně dětem rozdá okopírované papíry):

PRVNÍ ŘÍKÁ... ?
DRUHÝ NA TO... !
PRVNÍ... ?
DRUHÝ... !


Lekce k titulu Tetovaná teta je součástí souboru Čtenářské lekce I. Unikátní projekt Čtenářských lekcí k sedmi titulům nakladatelství Meander vznikl na základě spolupráce se spolkem Knižní stezka k dětem a Novou školou, o. p. s. a jejím týmem výjimečných a kreativních pedagogů a knihovníků v roce 2018. Během celé lekce jsou využívány metody aktivního učení, aby žáci byli co nejvíce zapojeni a dostávali prostor k hledání a verbalizaci svých názorů. Podle věku a zralosti cílové skupiny budou zařazeny i písemné aktivity. Jádrem celé lekce zůstává vždy titul (text-ilustrace-objekt knihy) samotný. Čtenářské lekce jsou vhodné především pro pedagogy a knihovníky, ale ocení je také rodiče. Na základě pozitivního ohlasu vznikly v následujících letech také Čtenářské lekce II pro 1. stupeň ZŠČtenářské lekce pro II pro 2. stupeň ZŠ a Čtenářské lekce III.