Kristýna Täubelová

(*1977)
 

Po absolvování oboru Tvorba hraček a dekorativních předmětů na SUPŠ v Praze na Žižkově pokračovala studiem nástavby na téže škole oborem řezba a restaurování nábytku. Ve studiu dále pokračovala na KALD DAMU na oboru scénografie, které zakončila magisterskou zkouškou v roce 2002 a v roce 2010 získala na téže fakultě i doktorský titul. Od roku 2005 působí na KALD DAMU na oboru scénografie jako pedagog. Kristýna Täubelová se zabývá scénografickou tvorbou např. pro dětské Divadlo Minor, taneční skupinu VerTe Dance, BocaLocaLab a vytváří i vlastní autorské projekty pohybující se na hranici divadla, performance a výtvarného umění.
Nevěnuje se však pouze scénografii, ale i volné tvorbě. Zejména pak grafice, ilustraci, tvorbě autorských knih a sochařství.
Publikovala v časopisu Loutkář, sbornících vydávaných Pražskou DAMU a divadelní akademií v Petrohradě. Je zastoupena v knize Český kostým XX. Století, vydané v roce 2011.
Získala Cenu Alfréda Radoka 2007 za scénografii v inscenaci Z knihy džunglí / Minor Praha. Tato inscenace byla oceněna i 1. cenou za scénografii Mateřinka v roce 2007 a hlavní cenou na prestižním Mezinárodním festivalu loutkářského umění (Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej) v roce 2010.

ENG
After graduating in the field of Creation of Toys and Decorative Objects at the Secondary School of Applied Arts in Prague-Žižkov, she continued to study superstructure at the same school in the field of carving and furniture restoration. She continued her studies at The Academy of Performing Arts in Prague, Theater Faculty, Department of Alternative and Puppet Theater (KALD DAMU) in the field of scenography, which she completed with a master's degree in 2002 and in 2010 she obtained a doctoral degree at the same faculty. Since 2005 he has been working at KALD DAMU in the field of scenography as a teacher. Kristýna Täubelová deals with scenographic work for children such as the Minor Theater, the dance group VerTe Dance, BocaLocaLab and also creates her authorial projects moving on the border of theater, performance and fine arts.
However, she does not only devote herself to scenography, but also to free creation. Especially graphics, illustrations, author's books and sculpture.
She has published in the magazine Loutkář, anthologies published by the The Academy of Performing Arts in Prague, Theater Faculty and the Theater Academy in St. Petersburg. It is represented in the book Czech Costume XX. Century, released in 2011.
She won the Alfred Radok Award 2007 for scenography in the production Z knihy džunglí / Minor Prague. This production was also awarded the 1st prize for scenography Mateřinka in 2007 and the main prize at the prestigious International Festival of Puppetry (Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej) in 2010.

Stránka 1 z 1 - 2 položek celkem

Cena

1882271
11882271

Značky

Položek k zobrazení: 2
MEANDER 446
od 188 Kč
268 Kč (až –29 %)
9788087596425_2