Alexandra Vokurková

1 položek celkem

(*1966)

Vystudovala obor molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze absolvovala kurzy tvůrčího psaní pod vedením Daniely Fischerové. Na internetu publikuje své pohádky a povídky. Pro Český rozhlas zdramatizovala povídku Katherine Mansfieldové Dcerunky nebožtíka pana plukovníka. Je spoluautorkou výkladového slovníku lékařských pojmů.
V nakladatelství Meander vydala moderní pohádku O čertíčkovi ilustrovanou Pavlem Kadlecem.

ENG
She graduated in molecular biology and genetics at the Faculty of Science, Charles University in Prague. She took creative writing courses at the Josef Škvorecký Literary Academy in Prague under the guidance of Daniela Fischerová. She publishes his fairy tales and short stories on the Internet. For Czech Radio, she dramatized the short story by Katherine Mansfield: Daughters of the Dead Colonel. She is the co-author of an explanatory dictionary of medical terms.
She published a modern fairy tale O čertíčkovi, illustrated by Pavel Kadlec, at the Meander publishing house.

Sdílet