Štěpánka Jislová

2 položek celkem
(* 1992)
 
Česká ilustrátorka a komiksová autorka. Vystudovala Fakultu designu a umění v Plzni a se své krátké příběhy publikovala v řadě domácích (Aargh, Caves, Komiksfest Revue) i zahraničních sborníků (Bobla, Dirty Diamonds, CBA). S komiksem Strom vyhrála v roce 2013 soutěž CZ.KOMIKS pro začínající komiksové autory. Patří do tzv. Generace 2.0., skupiny nastupujících českých komiksových autorů. Je spoluzakladatelkou české pobočky Laydeez Do Comics, projektu, který prezentuje a podporuje komiksové autorky. 
 

ENG
Czech illustrator and comic book author. She graduated from the Faculty of Design and Art in Pilsen and published her short stories in many domestic (Aargh, Caves, Komiksfest Revue) and foreign anthologies (Bobla, Dirty Diamonds, CBA). With the comic Strom, she won the CZ.KOMIKS competition for beginning comic book authors in 2013. She belongs to the so-called Generation 2.0., a group of emerging Czech comic book authors. She is the co-founder of the Czech branch of Laydeez Do Comics, a project that presents and supports comic book authors.

Sdílet