Ivona Březinová

1 položek celkem

(*1964)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně, obor český jazyk – dějepis. Na katedře bohemistiky pracovala jako asistentka, získala doktorát, vedla semináře tvůrčího psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého a před dvěma lety otevřela dětské knihkupectví Fantazie. Od roku 1996 se živí jako spisovatelka. Píše knihy pro děti všech věkových kategorií a získala za ně řadu literárních ocenění. Zvlášť ceněné jsou její knihy Začarovaná třída, Holky na vodítku a Lentilka pro dědu Edu. Za součást spisovatelské profese autorka považuje i besedy v knihovnách a školách, kam za dětmi pravidelně přijíždí. Více informací najdete na www.brezinova.cz.

Sdílet