Daniela Tinková

2 položek celkem

(*1973)

Historička se specializací na kulturní, sociální a intelektuální dějiny 17. – 20. století v Habsburské monarchii, francouzské a italské oblasti, dějiny osvícenství a revolučního období. V současné době působí jako odborná asistentka při Ústavu českých dějin FF UK. Vykonává odborné redakční práce pro nakladatelství CDK, Lidové noviny, Prostor, Barrister and Principal. Nakladatelství Argo vydalo několik jejích titulů.

Sdílet