James Joyce

(*1882, †1941)

Irský romanopisec a básník. Svým dílem náleží mezi stěžejní autory 20. Století, jako byli např. Marcel Proust, Robert Musil či Virginia Woolfová.
Joyce se narodil a vyrůstal v katolické rodině v Dublinu. Od šesti let byl vzděláván na jezuitské koleji, která se později stala jednou z jeho literárních inspirací. Od roku 1898 studoval na univerzitě v Dublinu. Po promoci v roce 1902 odešel do Paříže, kde zamýšlel studovat medicínu. Sesbíral zde mnoho zkušeností, pracoval mj. jako novinář či učitel angličtiny. Do Dublinu se vrátil pouze za svou umírající matkou. Po její smrti znovu Irsko opustil a odešel do dobrovolného vyhnanství. Uchýlil se do Terstu v tehdejším Rakousku-Uhersku a opět se živil jako učitel angličtiny. Později se do Irska ještě několikrát vrátil (např. v roce 1909, kdy se v Dublinu pokoušel provozovat kino), ale vždy je po čase opustil. Značnou část dospělého života tak strávil v zahraničí. Na kontinentu cestoval mezi Paříží a Curychem, kde také zemřel.
V roce 1931 se oženil s Irkou Norou Barnacleovou, pocházející z Galwaye, která s ním v roce 1904 opustila Dublin.
Mezi jeho přátele patřili mj. Carl Gustav Jung, se kterým se stýkal v Curychu a který léčil Joyceovu dceru Lucii, či německy píšící spisovatel Hermann Broch, jemuž bylo na Joyceovu přímluvu dovoleno emigrovat z nacistického Rakouska. Joyce mu tím zachránil život.
Mezi lety 1917 a 1930 prodělal Joyce několik očních operací a na přechodnou dobu zcela oslepl (nezáměrná paralela s Homérem, který byl podle historie rovněž slepý).
Obdivoval se sv. Tomáši Akvinskému a astronomovi Giordanu Brunovi.
Joyceova literární tvorba vstoupila do dějin písemnictví 20. století svou modernistickou experimentální formou – zejm. román Odysseus, Portrét umělce jako mladého muže a povídkový soubor Dubliňané. Pro svého vnuka Stephena Jamese Joyce napsal půvabnou knížku pro děti Kočka a čert, kterou vydalo nakladatelství Meander ilustrovanou Tadeášem Kotrbou.

ENG
Irish novelist and poet. His work is one of the key authors of the 20th century, such as Marcel Proust, Robert Musil, and Virginia Woolf.
Joyce was born and raised in a Catholic family in Dublin. From the age of six, he was educated at a Jesuit college, which later became one of his literary inspirations. From 1898 he studied at the University of Dublin. After graduating in 1902, he went to Paris, where he intended to study medicine. He gained a lot of experience here, working as a journalist or an English teacher. He returned to Dublin only to be with his dying mother. After her death, he left Ireland again and went into voluntary exile. He took refuge in Trieste in what was then Austria-Hungary and again made a living as an English teacher. He later returned to Ireland several more times (for example, in 1909, when he tried to run a cinema in Dublin), but always left after a while. He spent a large part of his adult life abroad. He traveled on the continent between Paris and Zurich, where he also died.
In 1931 he married Irishwoman Nora Barnacle, from Galway, who left Dublin with him in 1904.
His friends included Carl Gustav Jung, with whom he met in Zurich and who treated Joyce's daughter Lucia, and the German writer Hermann Broch, who was allowed to emigrate from Nazi Austria at Joyce's intercession. Joyce saved his life.
Between 1917 and 1930, Joyce underwent several eye surgeries and became completely blind for a temporary period (an unintentional parallel to Homer, who according to history was also blind).
He admired St. Thomas Aquinas and astronomer Giordano Bruno.
Joyce's literary work entered the history of 20th-century literature with its modernist experimental form - especially the novel Ulysses, A Portrait of The Artist as A Young Man, and the short story ensemble Dubliners. For his grandson Stephen James Joyce, he wrote a charming children's book Cat and the Devil, published by Meander illustrated by Tadeáš Kotrba.

Stránka 1 z 1 - 2 položek celkem

Cena

178179
1178179

Značky

Položek k zobrazení: 2
413FB715 FF22 46B7 9D3E D2421AE03DE9
178,20 Kč
198 Kč (–10 %)
9788087597050
MEANDER 652
178,20 Kč
198 Kč (–10 %)
9788086283890