Jiří Stránský

5 položek celkem

(*1931, †2019 )

Spisovatel a truhlář, železář a básník, vězeň a horník v uranových dolech, scénárista a pumpař, zedník a rytíř ze Stránky a z Greifenfelsu, rytíř francouzského Řádu umění a literatury, vodní skaut a překladatel, betonář čističky odpadních vod v Tróji a podolské plovárny, bývalý předseda Českého PEN klubu (a zároveň nejdéle fungující šéf tohoto výjimečného klubu spisovatelů po jeho prvním předsedovi Karlu Čapkovi).
Narodil se 12. srpna 1931 v Praze ve známé pražské rodině.
Kromě dnes již slavných knih z vězeňského prostředí Zdivočelá země, Aukce a Štěstí (zfilmovaných Hynkem Bočanem) a dalších próz (Přelet, Tichá pošta nebo Stařec a smrt) a sbírky poezie Za plotem vydal v roce 1996 první knížku pro děti Povídačky pro Klárku, v roce 2002 Povídačky pro moje slunce, v roce 2005 Perlorodky a v roce 2011 O chamtivém králi.
V roce 2011 obdržel Jiří Stránský za dlouholetou práci pro skautské hnutí, za život podle skautského slibu a zákona a za celoživotní příklad ostatním nejvyšší skautské ocenění – Řád stříbrného vlka.

Sdílet