Markéta Pilátová

7 položek celkem

(*1973)

Vystudovala romanistiku a historii na FF UP v Olomouci, kde také pracovala jako odborná asistentka. Působila jako lektorka na katedře slavistiky ve španělské Granadě a pracovala jako redaktorka týdeníku Respekt. Pro Respekt a další česká média píše reportáže, literární recenze, povídky a autorské sloupky. Pátým rokem učí potomky českých krajanů, kteří emigrovali z Československa do Brazílie a Argentiny. Její román Žluté oči vedou domů byl nominován na cenu Magnesia Litera a Cenu Josefa Škvoreckého. V roce 2009 jí vyšel druhý román Má nejmilejší kniha a dětská kniha Víla Vivivíla a stíny zvířat.
V roce 2010 vydala v nakladatelství Meander knížku Kiko a tajemství papírového motýla, kterou ilustroval Daniel Michalík a která byla nominována na Magnesii Literu. Pro nakladatelství Meander přeložila Tajný život blech a komiks Macanudo.

ENG
She studied Romance Studies and History at the Faculty of Arts, Palacky University in Olomouc, where she also worked as an assistant professor. She worked as a lecturer at the Department of Slavonic Studies in Granada, Spain, and worked as the editor of the weekly Respekt. She writes reports, literary reviews, short stories, and author's columns for Respekt and other Czech media. For the fifth year, she teaches the descendants of Czech compatriots who emigrated from Czechoslovakia to Brazil and Argentina. Her novel Žluté oči vedou domů was nominated for the Magnesia Litera Award and the Josef Škvorecký Award. In 2009, she published her second novel, Má nejmilejší kniha, and the children's book Víla Vivivíla a stíny zvířat.
In 2010, she published the book Kiko a tajemství papírového motýla, illustrated by Daniel Michalík and nominated for Magnesia Litera. She translated The Secret Life of Fleas and Macanudo comics for Meander.

Sdílet