František Petrák

1 položek celkem

(*1961)

 

Malíř, grafik, loutkoherec, pedagog. Žije a pracuje v Luhačovicích. Ilustroval např. knihy Radka Malého a dalších autorů. Spolupracoval jako grafik  a ilustrátor s Nakladatelstvím Archa nebo časopisem Sluníčko. V ilustracích se inspiruje texty lidových tvůrců a autory nonsensové poezie. Tvoří netradiční ptačí budky a píše básně pro ptactvo.

 

ENG

A painter, graphic designer, puppeteer, pedagogue. He lives and works in Luhačovice. He illustrated books by f.ex. Radek Malý and other authors. He cooperated with Archa publishing house or Sluníčko magazine as a graphic designer and an illustrator. In his works, he inspires by folk artists' text and authors of nonsense poetry. He makes an untraditional nest box and writes poems for birds.

Sdílet