František Petrák

2 položek celkem

(*1961)

 

František Petrák je malíř, grafik, loutkoherec a pedagog. Žije a pracuje v Luhačovicích. Ilustroval například knihy Radka Malého a dalších autorů. Spolupracoval jako grafik a ilustrátor se zlínským nakladatelstvím Archa nebo časopisem Sluníčko. V ilustracích se inspiruje texty lidových tvůrců a autory nonsensové poezie. Ve volném čase tvoří netradiční ptačí budky a píše básně pro ptactvo.

ENG

A painter, graphic designer, puppeteer, pedagogue. He lives and works in Luhačovice. He illustrated books by f.ex. Radek Malý and other authors. He cooperated with Archa publishing house or Sluníčko magazine as a graphic designer and an illustrator. In his works, he inspires by folk artists' text and authors of nonsense poetry. He makes an untraditional nest box and writes poems for birds.

Sdílet