Daniela Fischerová

10 položek celkem

(*1948)

Vystudovala dramaturgii a scenáristiku na FAMU. Krátce pracovala ve scénáristickém oddělení FS Barrandov a jako odpovědná redaktorka v nakladatelství Orbis. Od poloviny 70. let se věnovala básnické a prozaické tvorbě pro děti a tvorbě dramatické. Uplatnila se jako autorka scénářů celovečerních i televizních filmů a v roce 2005 vydala svůj první román Happy end (Host). Těžištěm její tvorby však zůstávají dramata a rozhlasová dramatická tvorba, za něž získala řadu literárních cen. Napsala však i mnoho krásných knížek pro děti, v nakladatelství Meander vyšly Duhové pohádky a sbírka hravých básní Milion melounů, obě ilustrované Irenou Šafránkovou, Tetovaná teta s ilustracemi Jaromíra Plachého, Ochechule s ukulele a Vúdúlínek s ilustracemi Jakuba Kouřila. Pro nejmenší děti napsala spoustu krásných veršů v edici REPOLELO: Plác – tác – bác, Bum bum tydlidum, Uspávanky a vstávanky a Nevídaná podívaná. 

ENG
She studied dramaturgy and screenwriting at Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague. She worked briefly in the screenwriting department of FS Barrandov and as a responsible editor at the Orbis publishing house. Since the mid-1970s, she has devoted herself to poetic and prose work for children and dramatic work. She worked as a screenwriter for feature and television films and in 2005 published her first novel, Happy End (Host). However, the focus of her work remains drama and radio drama, for which she has won many literary awards. However, she also wrote many beautiful books for children, the Meander publishing house published Duhové pohádky and a collection of playful poems Milion melounů, both illustrated by Irena Šafránková.

Sdílet