Od 23. do 26. 5. jsme na Světě knihy. Naše knihkupectví bude tedy zavřeno a vaše objednávky budou k vyzvednutí a odeslání zase od pondělí 27. 5. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás na veletrhu!

Čtenářská lekce: Příhody matky Přírody

Kniha ukrývá sedm příběhů z říše živočichů, rostlin i hub, na které dohlíží moudrá matka Příroda. Ta ale nakonec zaspí a nastane zmatek. Příběhy založené na fantazii a hře s jazykem jsou vhodné pro práci s rozpoznáváním doslovného a obrazného smyslu textu. Poetický jazyk Radka Malého zároveň vybízí k práci s tónem a účinkem textu. Žánrová různorodost příběhů pak zprostředkovává další možnosti analýzy textu. Děti se tak prostřednictvím lekce setkávají s interpretací jazykových žánrů a jejich použitím pro nesení významu informací. V neposlední řadě se možná stanou i vášnivými houbaři a ocení znalost hub, kterou se budou moci pochlubit například před svými prarodiči. Lekce je možné upravit pro 1. stupeň a 5. až 7. třídu.


1-prihodyPro koho je lekce určena: 5. - 7. třída ZŠ
Cíle lekce: Žák rozpoznává přenesený a obrazný význam slov. Analyzuje dopad výběru slov a slovních spojení na význam, tón a účinek textu. Všímá si rozdílů mezi žánry (pohádka a bajka a jejich moderní podoba).
Pomůcky:
• seznam hub zmíněných v textu
• obrázky hub + jejich názvy zvlášť
• atlasy hub
Délka lekce: 1 vyučovací hodina
Klíčová slova: příroda, houby a rostliny, hra s jazykem
Cena lekce: 1500 Kč
Školitel: Redaktoři nakladatelství Meander, případně i autor knihy (po předchozí domluvě)


Ukázka z lekce: 

Napište do levé části tabule/flipu slovo KLOBOUK a spolu s dětmi vytvořte myšlenkovou mapu: zapisujte vše, co na základě tohoto slova děti napadne, povzbuďte je, aby připojily i slovesa – co můžeme s kloboukem dělat. Až budou nápady vyčerpány, proveďte totéž se slovem NOHA, které zapíšete do pravé části tabule/flipu. Předpokládejme, že v myšlenkových mapách se objeví i jiné významy obou slov než jen pokrývka hlavy a končetina. Vysvětlete, že v příběhu, který se chystáte číst, hrají klobouky a nohy velkou roli. O čem by příběh mohl pojednávat, jestliže je z knihy Příhody matky Přírody? Až děti vyvodí, že příběh bude o houbách, využijte myšlenkových map k vysvětlení jevu mnohoznačnosti slov (případně k osvěžení znalostí), požádejte děti, aby uvedly další příklady (ZUB, OKO, HŘEBÍNEK...).


Lekce k titulu Příhody matky Přírody je součástí souboru Čtenářské lekce I. Unikátní projekt Čtenářských lekcí k sedmi titulům nakladatelství Meander vznikl na základě spolupráce se spolkem Knižní stezka k dětem a Novou školou, o. p. s. a jejím týmem výjimečných a kreativních pedagogů a knihovníků v roce 2018. Během celé lekce jsou využívány metody aktivního učení, aby žáci byli co nejvíce zapojeni a dostávali prostor k hledání a verbalizaci svých názorů. Podle věku a zralosti cílové skupiny budou zařazeny i písemné aktivity. Jádrem celé lekce zůstává vždy titul (text-ilustrace-objekt knihy) samotný. Čtenářské lekce jsou vhodné především pro pedagogy a knihovníky, ale ocení je také rodiče. Na základě pozitivního ohlasu vznikly v následujících letech také Čtenářské lekce II pro 1. stupeň ZŠČtenářské lekce pro II pro 2. stupeň ZŠ a Čtenářské lekce III.