Čtenářská lekce: Kam až smí smích

Kam až smí smích je kompilací dětské poezie od básníka Radka Malého z jeho proslulého slabikáře a dalších čítanek pro děti. Lekce tak dále rozvíjí potenciál knihy stát se plnohodnotnou čítankou pro školní třídy. V základu se děti seznamují s pojmem lyrika, a tudíž se jedná o jakýsi prvotní vstup do tohoto žánrů i pro nejmenší. Básně zpracovávají klasická témata jako roční období, ustálené slovní výrazy, abecedu, vyjmenovaná slova a slovní druhy. Lekce tak upevňuje pojem báseň a rým a zároveň aktivitami rozvíjí vnitřní působení básně. Lekce je vhodná pro 1. až 3. třídu.


1-kam-az-smiPro koho je lekce určena: 1. - 3. třída ZŠ
Cíle lekce: Prožitek žáka z lyrické básně Radka Malého propojený se zkušenostmi a znalostmi v oblasti ročních období. Zopakování básnických pojmů – verš, rým, sloka, nalezení v textu.
Pomůcky:
• zpracovaná báseň Dvanáct měsíčků s. 8 dle fáze uvědomění
• velká čtvrtka 4 ×
• lepidlo do skupiny
• kartičky na vzkaz/dopis pro každého žáka
Délka lekce: 1 vyučovací hodina
Klíčová slova: hravá čítanka, literární teorie
Cena lekce: 1500 Kč
Školitel: Redaktoři nakladatelství Meander, případně i autor knihy (po předchozí domluvě)


Ukázka z lekce: 

Těkej – štronzo – dvojice: Děti se volně pohybují po třídě, na pokyn TĚKEJ. Na pokyn ŠTRONZO mají za úkol se zastavit a najít vzájemný oční kontakt s jedním spolužákem. Pokyn DVOJICE značí úkol přijít k danému spolužákovi blíže tak, aby si mohli tichým hlasem povídat. Opakujeme 3–4× s těmito otázkami:


– Z jakého důvodu může únor kroutit hlavou?

– Co by asi odpověděl květen, kdybychom se ho zeptali: „Půjdeš s námi na výlet?“

– Proč se červen červená?

– Co pravděpodobně vykouzlilo srpnu smích na tváři?


Lekce k titulu Kam až smí smích je součástí souboru Čtenářské lekce I. Unikátní projekt Čtenářských lekcí k sedmi titulům nakladatelství Meander vznikl na základě spolupráce se spolkem Knižní stezka k dětem a Novou školou, o. p. s. a jejím týmem výjimečných a kreativních pedagogů a knihovníků v roce 2018. Během celé lekce jsou využívány metody aktivního učení, aby žáci byli co nejvíce zapojeni a dostávali prostor k hledání a verbalizaci svých názorů. Podle věku a zralosti cílové skupiny budou zařazeny i písemné aktivity. Jádrem celé lekce zůstává vždy titul (text-ilustrace-objekt knihy) samotný. Čtenářské lekce jsou vhodné především pro pedagogy a knihovníky, ale ocení je také rodiče. Na základě pozitivního ohlasu vznikly v následujících letech také Čtenářské lekce II pro 1. stupeň ZŠČtenářské lekce pro II pro 2. stupeň ZŠ a Čtenářské lekce III.