Čtenářská lekce: Malostranské století

V knize se potkává imaginární vyprávění s faktografickými údaji o Malé Straně. Přestože kniha pojednává o lokálním tématu, lekci je vhodné použít pro výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Aktivity jsou postavené tak, aby si děti uvědomily význam společenské identity a zabývaly se respektem k historickému dědictví. Cílem lekce je žáky interaktivně zapojit do skupinové práce, přičemž obsah aktivit směruje k prohlubování dovednosti porozumění nejen textu, ale i svým spolužákům. Lekce je vhodná pro 3. až 5. třídu.


A-malostranskePro koho je lekce určena: 3. - 5. třída ZŠ
Cíle lekce: Rozvoj uvědomění si své kulturní a společenské identity a respektu k historickému dědictví národa prostřednictvím interaktivní skupinové aktivity (která má za základ čtení textu s porozuměním), její reflexe.
Pomůcky: nakopírované otázky a odpovědi pro experty
Délka lekce: 1 vyučovací hodina
Klíčová slova: historie, památky, budování vztahu a respektu k historickému dědictví, porozumění textu
Cena lekce: 1500 Kč
Školitel: Redaktoři nakladatelství Meander, případně i autor knihy (po předchozí domluvě)


Ukázka z lekce: 

Následuje skupinová práce. Žáci začínají ve svých základních tříčlenných, potažmo čtyřčlenných (potom dva lidé zpracují jedno téma) skupinách. Každá skupina obdrží sadu otázek pro experty:

– pro experta na historii
– pro experta na umístění mostu a jeho rozměry
– pro experta na části mostu

Experti se nyní rozejdou do expertních skupin. Na místech pro expertní skupiny určených se nalézají texty, s pomocí kterých zpracují děti odpovědi na otázky z oblasti svého tématu. Odpovědi si porovnají a poté se vrátí zpět do svých původních skupin. V nich postupně prezentují experti své poznatky.


A-lekce-iiK titulu Malostranské století byla vytvořena jedna z lekcí ze souboru Čtenářské lekce II pro 1.stupeň ZŠ. Pokračování pilotního projektu Čtenářských lekcí k sedmi titulům nakladatelství Meander vzniklo na základě spolupráce se spolkem Knižní stezka k dětem a Novou školou, o. p. s. a jejím týmem výjimečných a kreativních pedagogů a knihovníků v roce 2019. Druhá řada lekcí je rozdělena pro mladší a starší žáky. Čtenářské lekce žáky 1. stupně seznamují s esencí obsahu i formy daného titulu. Lekce k jednotlivým knihám tvořili různí pedagogové, a proto jsou i přístupy ke knihám odlišné. Tato různorodost vytváří ze čtenářských lekcí pestrou metodiku, díky které se děti naučí přemýšlet o knihách novými způsoby, které jim nedovolí zůstat na povrchu. Čtenářské lekce jsou vhodné především pro pedagogy a knihovníky, ale ocení je také rodiče.