Čtenářská lekce: Nesmrtelný méďa

Jedná se o hluboký příběh, který na příkladu starého plyšového medvídka velmi jemně vypráví dětem o plynutí času a pomíjivosti událostí. Příběh je vyprávěn v krátkých větách a seznamuje děti s textem jako výtvarným výrazovým prostředkem. Děti se v lekci učí klást otázky sobě i ostatním a následně si procvičují správnou interpretaci. Díky tomu je rozvíjeno porozumění literatuře a to především v kontextu propojování různých uměleckých prostředků. Kniha vybízí k použití v Estetické výchově a k propojení literatury s výtvarnou činností. Lekce je vhodná pro široké použití od 1. do 5. třídy.


A-nesmrtelnyPro koho je lekce určena: 1. - 5. třída ZŠ
Cíle lekce: Předvídat, jak bude příběh pokračovat. Klást si otázky a hledat odpovědi na základě vlastních zkušeností. Navnadit k četbě knihy.
Pomůcky:
• fotografie starých hraček
• doporučuji hračku starého plyšového medvídka (není podmínkou)
• pracovní list BUBLINOVÝ DIAGRAM pro každého žáka nebo do skupinek
• papír formátu A4 nadepsaný V JEDNOM DOMĚ NA PŮDĚ SEDĚL STARÝ MEDVĚD. VZPOMÍNAL NA SVOU HOLČIČKU.
• psací náčiní
Délka lekce: 1 vyučovací hodina
Klíčová slova: vyprávění, čas, porozumění textu, otázky a odpovědi, výtvarná výchova
Cena lekce: 1500 Kč
Školitel: Redaktoři nakladatelství Meander, případně i autor knihy (po předchozí domluvě)


Ukázka z lekce: 

Děti usadíme do lavic či volíme jiná místa podle toho, jak jsou děti zvyklé pracovat. Čteme knihu a prohlížíme si nádherné ilustrace, které jsou podstatnou součástí knihy. Čteme pouze část na s. 4–12 (strany nejsou číslované): V jednom domě na půdě seděl starý medvěd. Ptáme se dětí: „Proč asi seděl méďa na půdě? Co myslíte?“

Rozdáme dětem pracovní list BUBLINOVÝ DIAGRAM. Děti pokračují v práci ve skupinkách (dvojicích), nebo můžeme volit i jednotlivce, a dokončují věty z následujícího textu:

s. 14 "Už nejsem dost hezký, abych mohl..."
s. 14 "Aspoň že nejsem..."
s. 18 "nebo..."


A-lekce-iiK titulu Nesmrtelný méďa byla vytvořena jedna z lekcí ze souboru Čtenářské lekce II pro 1.stupeň ZŠ. Pokračování pilotního projektu Čtenářských lekcí k sedmi titulům nakladatelství Meander vzniklo na základě spolupráce se spolkem Knižní stezka k dětem a Novou školou, o. p. s. a jejím týmem výjimečných a kreativních pedagogů a knihovníků v roce 2019. Druhá řada lekcí je rozdělena pro mladší a starší žáky. Čtenářské lekce žáky 1. stupně seznamují s esencí obsahu i formy daného titulu. Lekce k jednotlivým knihám tvořili různí pedagogové, a proto jsou i přístupy ke knihám odlišné. Tato různorodost vytváří ze čtenářských lekcí pestrou metodiku, díky které se děti naučí přemýšlet o knihách novými způsoby, které jim nedovolí zůstat na povrchu. Čtenářské lekce jsou vhodné především pro pedagogy a knihovníky, ale ocení je také rodiče.