AŽ DO KONCE PRÁZDNIN DÁREK K NÁKUPU NAD 500 Kč! Utraťte u nás více než 500 Kč a vyberte si v košíku jednu knihu zdarma (z vybraných 10 titulů).

Více než 1 600 knih z nakladatelství Meander pro děti zdravotníků

Vytvořit inspirativní, zábavnou i vzdělávací podporu všem znevýhodněným dětem, jejichž rodiče denně riskovali své životy pro druhé, to bylo hlavní motivací pro projekt „Knihy dětem zdravotníků“, který jsme v nakladatelství Meander připravili společně s nadací Čtení pomáhá.

Děti, které sbírají body za přečtené knížky ve Čtení pomáhá, tak naposílaly dětem zdravotníků, jimž se neměl kdo věnovat, protože rodiče sloužili v nemocnicích, na knížky za více než 200 000 Kč. Pro obrovský ohlas na první vlnu darování, která proběhla na podzim 2020, jsme se rozhodli zopakovat ji ještě během druhé vlny pandemie na jaře 2021. Dohromady jsme tak věnovali knihy dětem zdravotníků sloužících v první linii do provizorních nemocničních školek a škol v hodnotě 440 000 Kč.

Při první vlně se do velkých nemocnic, jako jsou Nemocnice Motol, Nemocnice na Bulovce, Thomayerova nemocnice, VFN nebo FN Brno, rozdalo přes 800 titulů všech žánrů – od leporel a básniček pro nejmenší, přes pohádky a povídky pro školáky až po komiksy pro starší čtenáře. Při druhé vlně se pozornost soustředila na menší provizorní školy a školky napříč republikou – od Jeseníku a Ústí nad Orlicí, přes Říčany a Český Brod, až po Kadaň.

Práce s příběhem

Obrázek 3

Tamní pedagogové, kteří byli distanční výukou a nejasnými pokyny od vlády v opravdu náročné situaci, nám ze srdce děkovali za tuto podporu, a především za smysluplné zabavení dětí. Ředitelka Mateřské školy Gen. Klapálka v Kralupech nad Vltavou Jitka Jírová nám napsala: „Děti mají obrovskou schopnost učit se. Celý svět je pro ně nový. Mozek se rychle rozvíjí a staví podle vrozeného programu a podle toho, jaké zkušenosti dítě zažívá, a to bohužel i v době koronaviru. Darované knihy byly pro děti velkou radostí a podnětem k další činnosti, například k práci s příběhem, kde se dá pro děti pochopitelným způsobem vysvětlit, co se kolem nich v současné době děje, a vzít si z toho to dobré…“ Z dalších škol máme zprávy o tom, že naše knihy jsou mimo jiné využity v rámci čtenářských klubů.

Jinde si děti z darovaných knih vybraly tu knihu, která je na první pohled zaujala nejvíce, jako například v Mateřské škole Jeseník. Knihy si prohlédly a představily je ostatním dětem. Každý den jim paní učitelka přečetla jednu kapitolu pohádky nebo příběhu z dané knihy při společném odpočinku. Děti potom k pohádce malovaly obrázky podle své fantazie. Kromě samotného čtení učitelky společně s dětmi vytvořily knihovnu, do které děti chodily a knihy si navzájem půjčovaly.

„Jeden týden jsme věnovali knížce s názvem Kosáku, co to máš v zobáku od Michala Šandy. Obrázky z darované knihy jsme využili k vítání jara, probouzení přírody a poznávání ptactva. Děti malovaly sluníčka, vyráběly strom plný čápů, kosy, housenky, berušky a kytičky. K této knize se děti naučily i říkanky s pohybem, například: Hop a skok, kos tak skáče celý rok. Děti si během pobytu v mateřské škole osvojily základní poznatky k literatuře a ke knihám. Vědí, že se do knih nemaluje, netrhají se z ní listy a že kniha má své místo na poličce. Darované knihy neskončily někde v nemocničních knihovnách, ale děti si je nakonec odnesly s sebou domů, což velmi ocenily. Knihy od vás jim budou jistě připomínat krásné společné chvíle prožité v naší mateřské škole,“ napsala nám jedna z paní učitelek.

Solidarita a pospolitost

Patronem projektu se stal senátor Marek Hilšer, sám lékař a tatínek, manžel lékařky Moniky sloužící na ARO. Ten také 22. října slavnostně (jak jen to situace tehdy dovolila) předal ve VFN knížky tamním dětem a podělil se o několik příběhů z Afriky, kde sloužil s Lékaři bez hranic.

Součástí projektu byla rovněž výtvarná soutěž pro všechny zúčastněné školy. Děti měly za úkol nejrůznějšími výtvarnými technikami vytvořit co nejpozitivněji laděná hesla a obrázky, aby v této nelehké době vyjádřily solidaritu a pospolitost. Odměnou pro to nejlepší dílo bylo online autorské čtení s věnováním konkrétní škole, které jsme vybrali z bohatého programu 11. ročníku festivalu Děti, čtete?

Děkujeme všem zapojeným školám, dětem a paním učitelkám. Ale především také nadaci Čtení pomáhá, díky níž jsme mohli polovinu knih darovat my v nakladatelství Meander a polovinu nadace Čtení pomáhá, ale také logistické firmě WELL PACK, která nám pomohla s obdarováváním dětí během druhé vlny.