AŽ DO KONCE PRÁZDNIN DÁREK K NÁKUPU NAD 500 Kč! Utraťte u nás více než 500 Kč a vyberte si v košíku jednu knihu zdarma (z vybraných 10 titulů).

Čtenářská lekce: Nesmysl!

Jak říká sám autor knihy, nesmyslem je třeba se zabývat, abychom konečně nalezli nějaký smysl! Antologie nonsensové poezie představuje prostor experimentování s významovým obsahem výpovědí. Jedná se o ukázkový případ, který knihu představuje jako autonomní vyjadřovací přostředek. Lekce žáky seznamuje s dekompozičním principem nonsensové poezie, který je přiblížen pomocí paralely s výtvarným uměním. Aktivity prohlubují pozitivní vztah k modernímu umění, přičemž pracují se schopností dílo pochopit, aby bylo možné vůbec abstraktní umění jako takové přijmout. Na základě inspirace z knihy jsou děti vyzvány k vlastní tvorbě, ve které mohou reflektovat vlastní estetický postoj. Lekce je vhodná pro 3. až 5. třídu.


A-nesmyslPro koho je lekce určena: 3. - 5. třída ZŠ
Cíle lekce: Seznámení s oblastí nonsensové poezie, přiblížení pomocí paralely s výtvarným uměním. Prožitek vlastní tvorby a motivace k dalšímu zájmu o zmíněnou oblast literatury.
Pomůcky:
kopie výtvarného díla KOMIK a reprodukce obrazů RUDOLF II. a LOĎ do každé skupiny či soubor s těmito obrazy v elektronické podobě pro interaktivní tabuli
• pro každého barevný papír A4 a bílé papíry formátu A5
Délka lekce: 1 vyučovací hodina
Klíčová slova: absurdní poezie, moderní umění, abstraktní umění
Cena lekce: 1500 Kč
Školitel: Redaktoři nakladatelství Meander, případně i autor knihy (po předchozí domluvě)


Ukázka z lekce: 

„Pojďme si hrát a psát podobně jako oni!“ Každý si založí svou malou sbírku básní (přeložený barevný papír A4 je obálkou, do které se vkládají lístky A5 s vlastními texty). Děti se inspirují buď jen jednou před chvílí přečtenou básní, nebo oběma a napíší text obdobné formy, vymyslí název
básně i název celé své sbírky. Rychlým brainstormingem vygenerujeme na tabuli několik názvů sbírečky pro pomoc méně tvořivým jedincům. „Nezapomeneme uvést své jméno na obálce jako autora!“


A-lekce-iiK titulu Nesmysl! byla vytvořena jedna z lekcí ze souboru Čtenářské lekce II pro 1.stupeň ZŠ. Pokračování pilotního projektu Čtenářských lekcí k sedmi titulům nakladatelství Meander vzniklo na základě spolupráce se spolkem Knižní stezka k dětem a Novou školou, o. p. s. a jejím týmem výjimečných a kreativních pedagogů a knihovníků v roce 2019. Druhá řada lekcí je rozdělena pro mladší a starší žáky. Čtenářské lekce žáky 1. stupně seznamují s esencí obsahu i formy daného titulu. Lekce k jednotlivým knihám tvořili různí pedagogové, a proto jsou i přístupy ke knihám odlišné. Tato různorodost vytváří ze čtenářských lekcí pestrou metodiku, díky které se děti naučí přemýšlet o knihách novými způsoby, které jim nedovolí zůstat na povrchu. Čtenářské lekce jsou vhodné především pro pedagogy a knihovníky, ale ocení je také rodiče.